1. Chào mừng Khách tham gia cộng đồng Android Việt Nam

topbigslide

TPU: Deferred YouTube Embedding 1.0.0 Improves page loading performance for YouTube embeds 1.0.0

TPU: Deferred YouTube Embedding 1.0.0 Improves page loading performance for YouTube embeds

  1. Na Naa
    On threads with many YouTube embeds, the browser will hang during pageload, Internet Explorer might even crash.

    This addon defers loading of YouTube embeds until the user clicks on them to play.

    Beta right now, feedback please.
    daipqmmo thích bài này.

Bạn đang xem Zing.vn Mobile trên màn hình máy tính hoặc thiết bị trình chiếu mà giao diện này không hỗ trợ.

Chuyển về giao diện đầy đủ