1. Chào mừng Khách tham gia cộng đồng Android Việt Nam

topbigslide

[ITD] Floating Dynamic "Go to Top" Button. 1.0.2

Add-on này có tác dụng thêm nút "Go to Top" button trong forum của bạn

 1. King
  Add-on này có tác dụng thêm nút "Go to Top" button trong forum của bạn

  [​IMG]

  Cách cài đặt:
  Chèn code sau vào PAGE_CONTAINER
  <!-- Nút điều khiển lên-xuống -->
  <
  style type='text/css'>
  #backscroll {
  width:30px;
  line-height:50px;
  position:fixed;
  right:5px;
  top:100px;
  }
  </
  style>
  <
  script language='javascript'>
  /* <![CDATA[ */ suspendcode="<div id='backscroll'><a onclick='javascript:amutop();return false;' href='#' title='Nhấn vào đây để lên trên cùng'><img border=0 src=\"styles/CNAZ/img/side/top.gif\" width=\"30\"></a><br><a onclick='javascript:history.back();return false;' href='#' title='Quay lại?'><img border=0 src=\"styles/CNAZ/img/side/back.gif\" width=\"30\"></a><br><a onclick='javascript:sc();return false;' href='#' title='Bạn muốn dừng lại?'><img border=0 src=\"styles/CNAZ/img/side/ting.gif\" width=\"30\"></a><br><a onclick='javascript:clearInterval(timer);initialize();return false;' href='#' title='Tiếp tục'><img border=0 src=\"styles/CNAZ/img/side/gun.gif\" width=\"30\"></a><br><a onclick='javascript:amubutton();return false;' href='#' title='Nhấn vào đây để xuống dưới cùng'><img border=0 src=\"styles/CNAZ/img/side/end.gif\" width=\"30\"></a></div>"
  document.write(suspendcode);var currentpos,timer;function initialize(){timer=setInterval("scrollwindow ()",30)}function sc(){clearInterval(timer)}function scrollwindow(){currentpos=document.documentElement.scrollTop||document.body.scrollTop;window.scrollTo(0,++currentpos)}function amutop(){window.scrollTo(0,0);clearInterval(timer)}function amubutton(){window.scrollTo(0,8E4);clearInterval(timer)};/* ]]> */</script>
  <!-- Nút điều khiển lên-xuống -->
  Up đính kèm lên host

Bạn đang xem Zing.vn Mobile trên màn hình máy tính hoặc thiết bị trình chiếu mà giao diện này không hỗ trợ.

Chuyển về giao diện đầy đủ