1. Chào mừng Khách tham gia cộng đồng Android Việt Nam

topbigslide

HQCoder Việt Rewrite - URL không dấu 2.0

Addon loại bỏ các dấu đặc biệt ra khỏi url xenforo

 1. King
  Make you Permalink friendly: no space, no accents, no dot, no @... and reset your Permalink if you want
  Not edit xen core
  Easy to install
  Easy to update
  Compatible with xen Resource

  Please download
  hoanghuu and s2yuki97 like this.

Bạn đang xem Zing.vn Mobile trên màn hình máy tính hoặc thiết bị trình chiếu mà giao diện này không hỗ trợ.

Chuyển về giao diện đầy đủ