1. Chào mừng Khách tham gia cộng đồng Android Việt Nam

topbigslide

hiển thị nội dung ngắn gọn ra danh sách bài viết xenforo giống CNAZ

nhằm mô tả cho người đọc dễ dàng nắm bắt nội dung của bài viết

 1. King
  resource_field_Compatible:
  thông thường các bài viết trong danh sách bài viết xenforo sẽ ko có mô tả ngắn hiển thị mà phải rê chuột vào mới hiện, nay mình hướng dẫn các bạn làm hiển thị nội dung của bài viết ra ngoài xenforo thread_list

  Demo
  congngheaz.com/forums/thu-thuat-kinh-nghiem.96/

  Ảnh
  [​IMG]

  Cách làm
  Vào template
  thread_list_item chèn code sau vào đầu template
  <script>
      $.
  ajax({
          
  type:'GET',
          
  url:'{xen:if $thread.hasPreview, {xen:link threads/preview, $thread}}'
          
  }).done(function(result){
          
  regex = /(<([^>]+)>)/ig
          $str 
  = $(result).find('blockquote').html();
          
  $str $str.replace(regex,"");
          
  $str $str.replace("[IMG]"," ");
        
          $(
  '#discussionItem-{$thread.thread_id}').html('<div class=\"discussionFirstItem\">'+$str+'</div>');
      });
  </script>
  Cũng trong template bạn dùng code sau để gọi đoạn nội dung đó ra bằng cách sử dụng 1 thẻ với id là
  id="discussionItem-{$thread.thread_id}"
  ví dụ
  <p id="discussionItem-{$thread.thread_id}class="note"></p>
  chúc các bạn thành công.
  Leech xin ghi nguồn
  anhcaoboi116 thích bài này.

Bạn đang xem Zing.vn Mobile trên màn hình máy tính hoặc thiết bị trình chiếu mà giao diện này không hỗ trợ.

Chuyển về giao diện đầy đủ