1. Chào mừng Khách tham gia cộng đồng Android Việt Nam

topbigslide

Hide Top or Bottom Breadcrumb

Đôi khi bạn muốn ẩn 2 thằng này đi thì làm sao? Đơn giản bạn chỉ cần chèn đoạn code sau vào extra.cs

 1. King
  resource_field_Compatible:
  Đôi khi bạn muốn ẩn 2 thằng này đi thì làm sao? Đơn giản bạn chỉ cần chèn đoạn code sau vào extra.css
  * Ẩn Top Breadcrumb
  .breadBoxTop
  {
      
  displaynone;
  }
  * Ẩn Bottom Breadcrumb
  .breadBoxBottom
  {
      
  displaynone;
  }
  Không cho hiện breadcrumbs ở 1 chuyên mục quy định trước
  <!-- top breadcrumbtop ctrl -->
  <
  div class="breadBoxTop">
  <
  xen:if is="{$topctrl}"><div class="topCtrl">{xen:raw $topctrl}</div></xen:if>
  <
  xen:include template="breadcrumb"><xen:set var="$microdata">1</xen:set></xen:include>
  </
  div>
  Thay thế bằng
  <!-- top breadcrumbtop ctrl -->
  <
  xen:if is="{$quickNavSelected} != 'node-55'">
  <
  div class="breadBoxTop">
  <
  xen:if is="{$topctrl}"><div class="topCtrl">{xen:raw $topctrl}</div></xen:if>
  <
  xen:include template="breadcrumb"><xen:set var="$microdata">1</xen:set></xen:include>
  </
  div>
  </
  xen:if>
  Bước kế tiếp cũng tìm trong Page Container
  <div class="breadBoxBottom"><xen:include template="breadcrumb" /></div>
  Thay thế bằng
  <xen:if is="{$quickNavSelected} != 'node-55'">
  <
  div class="breadBoxBottom"><xen:include template="breadcrumb" /></div>
  </
  xen:if>
  Chú ý số 55 là số ID của Node nhé !

Bạn đang xem Zing.vn Mobile trên màn hình máy tính hoặc thiết bị trình chiếu mà giao diện này không hỗ trợ.

Chuyển về giao diện đầy đủ