1. Chào mừng Khách tham gia cộng đồng Android Việt Nam

topbigslide

Download XenForo 1.4.4 Nulled 1.4.4

Phiên bản này cũng cho biết thêm một lựa chọn CAPTCHA mới. Đây là phiên bản mới của Google reCAPTCHA

 1. King
  Trích từ Xenforo.com: "Hôm nay, chúng tôi xin được phát hành XenForo 1.4.4. Phiên bản này sửa chữa một số lỗi và các vấn đề đã được tìm thấy kể từ khi phát hành 1.4.3. Vì đây là một phát hành bảo trì, đại đa số các trọng tâm là sự gia tăng ổn định.

  Phiên bản này cũng cho biết thêm một lựa chọn CAPTCHA mới. Đây là phiên bản mới của Google reCAPTCHA và nó đã được thiết kế lại để đảm bảo nó là nhiều người dùng thân thiện với con người. Điều này không thay thế các tùy chọn reCAPTCHA hiện. Để bắt đầu sử dụng phiên bản mới này, bạn sẽ cần phải có được một khóa API và cung cấp cho rằng khi chọn tùy chọn "Sử dụng reCAPTCHA (Không CAPTCHA)" mới."
  Mọi người nhớ back up dữ liệu trước khi nâng cấp diễn đàn của mình nhé.
  [​IMG]
  []------------------------------------------------------------------------------[]
  ||               www.Congngheaz.com               ||
  ||         _ _ _ _  _ _  _    _    _ _ _ _          ||
  ||        | _ _ _| |  \ | |   / _ \  |_ _ _ /          ||
  ||        | |    | |\ \ | |  / / \ \    / /          ||
  ||        | |    | | \ \| |  / /_ _\ \   / /           ||
  ||        | |_ _ _ | | \  | / _ _ _ \  / / _ _         ||
  ||        |_ _ _ _| |_|  \ _| /_/    \_\ /_ _ _ _|         ||
  ||                                       ||
  ||                Copyright ¬ 2015                ||
  ||------------------------------------------------------------------------------||
  ||                                       ||
  ||                                       ||
  || FILES ID......: XENFORO.v1.4.4.UPGRADE.PHP.NULL-CNAZ             ||
  || VERSION.......: v1.4.4                            ||
  []------------------------------------------------------------------------------[]
  ||                                       ||
  ||  SCRiPT NAME......: XenForo                         ||
  ||  VERSION..........: v1.4.4                         ||
  ||  HOMEPAGE.........: http://xenforo.com                   ||
  ||  RELEASE DATE.....: 13/01/2015                       ||
  ||  SUPPLiER.........: CNAZ FRIEND                       ||
  ||  Nullified by.....: CNAZ                          ||
  ||  Release genre....: Forum                          ||
  ||  Release type.....: PHP/MySQL                        ||
  ||  PRiCE............: $00.00                         ||
  ||  PROTECTiON.......: Removed                         ||
  ||  NFO date.........: 21/01/2015                       ||
  ||                                       ||
  ||                                       ||
  []-------------------------------------END--------------------------------------[]

  This release also adds a new CAPTCHA option. It is Google's new version of reCAPTCHA and it has been redesigned to ensure it is much more user friendly to humans. This does not replace the existing reCAPTCHA option. To begin using this new version you will need to obtain an API key and provide that when selecting the new "Use reCAPTCHA (No CAPTCHA)" option.

  [​IMG]

  Những lỗi được sửa trong bản 1.4.4:

  Những template sau đây sẽ bị thay đổi:

Bạn đang xem Zing.vn Mobile trên màn hình máy tính hoặc thiết bị trình chiếu mà giao diện này không hỗ trợ.

Chuyển về giao diện đầy đủ