1. Chào mừng Khách tham gia cộng đồng Android Việt Nam

topbigslide

Default Secondary Usergroup on Register 1.0.0 1.0.0

Add User to Secondary Usergroup on Register

 1. Quang Nguyễn
  This Addon lets you add a user to a secondary usergroup immediately upon registration.

  In Admin -> Options -> User Registration, there is a new field
  Secondary UserGroup(s) to add on Register
  You can put a comma separated list of user group IDs there and those usergroups will be given to the user immediately after he / she registers.
  oleg thích bài này.

Bạn đang xem Zing.vn Mobile trên màn hình máy tính hoặc thiết bị trình chiếu mà giao diện này không hỗ trợ.

Chuyển về giao diện đầy đủ