1. Chào mừng Khách tham gia cộng đồng Android Việt Nam

topbigslide

Cách Chèn Linh Ở Thông Báo Đăng Ký (Góc Dưới Phải)

Vào template footer tìm đoạn:

 1. King
  Vào template footer tìm đoạn:
  <div class="footerLegal">
  <
  div class="pageWidth">
  <
  div class="pageContent">
  chèn đoạn code này lên phía trên nó:
  <xen:if is="{$visitor.user_id}"><xen:else />
  <script>function closeBox(toClose) {document.getElementById(toClose).style.display = "none";setCookie(toClose, "closed", 20);}
  function setCookie(cName, value, expiredays) {var expDate = new Date();expDate.setDate(expDate.getDate()+expiredays);document.cookie=cName + "=" + escape(value) + ";expires=" + expDate.toGMTString();}
  function loadMsg(msgClass) {msg = document.getElementsByTagName("div");for (i=0; i<msg.length; i++){if(msg.className == msgClass) {if(document.cookie.indexOf(msg.id) == -1) {msg.style.display = "block";}}}}
  window.onload=function(){loadMsg('msgbox'); }</script>
  <style>.close {float: right;background: transparent url('http://megapic.vn/images/19317958701377762757.png');width: 22px;height: 22px;}</style>
  <div>
  <div id="stickymsg"><a href="#" class="close" onclick="closeBox('stickymsg'); return false;" title="Nhấn vào đây để tắt bảng thông báo này"></a>Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn {$xenOptions.boardTitle}<br>
  Xin hãy <a href="register/" title="">Đăng ký </a>hoặc <a href="login/" title="">Đăng nhập </a>để có thể sử dụng được toàn bộ chức năng của diễn đàn.
  </div></div></xen:if>
  thêm đoạn dưới này vào extra.css
  sticky guest message */
  #stickymsg{
  positionfixed;
  bottom62px;
  line-height16px;
  right82px;
  z-index30000;
  opacity0.8;
  width260px;
  heightauto;
  background#cf3737;
  color#fff;
  text-shadowrgba(0,0,0,0.30px -1px 0px;
  padding10px;
  text-decorationnone;
  font-size11px;
  font-familyTahoma;
  border2px solid #771b1b;
  box-shadowrgba(0,0,0,0.30px 1px 4pxinset #f66c6c 0px 1px 0px; -webkit-box-shadow: rgba(0,0,0,0.3) 0px 1px 4px, inset #f66c6c 0px 1px 0px; -moz-box-shadow: rgba(0,0,0,0.3) 0px 1px 4px, inset #f66c6c 0px 1px 0px; -khtml-box-shadow: rgba(0,0,0,0.3) 0px 1px 4px, inset #f66c6c 0px 1px 0px;
  border-radius3px; -webkit-border-radius3px; -moz-border-radius3px; -khtml-border-radius3px;
  }
  #stickymsg a{ color: #fff; font-weight:bold; text-decoration: none; }
  #stickymsg:hover{ opacity: 1; }

Bạn đang xem Zing.vn Mobile trên màn hình máy tính hoặc thiết bị trình chiếu mà giao diện này không hỗ trợ.

Chuyển về giao diện đầy đủ