1. Chào mừng Khách tham gia cộng đồng Android Việt Nam

topbigslide

Brivium - Active User Upgrades Exporter 1.0.1

INFORMATION: Provide your list active user upgrades with additional exporter functions. FEATURES: -

 1. King
  INFORMATION:
  Provide your list active user upgrades with additional exporter functions.

  FEATURES:
  - Can export list active user upgrades to csv file.
  - Supported Active User Upgrades Browser that allows you export list user upgrades by criterias.
  - Supported Credits Integrate User Upgrades

  INSTALLATION:
  - Upload contents of Upload folder to root directory, overwriting any existing files.
  - Install XML\addon-BR_ActiveUpgradeExporter.xml file.

Bạn đang xem Zing.vn Mobile trên màn hình máy tính hoặc thiết bị trình chiếu mà giao diện này không hỗ trợ.

Chuyển về giao diện đầy đủ