1. Chào mừng Khách tham gia cộng đồng Android Việt Nam

topbigslide

Avatar Maker (Avatar Alive) nulled 1.1.1

Addon tự tạo avatar cho xenforo theo ký tự tên thành viên khi thành viên chưa có avatar

 1. King
  Description: Auto make avatar for users did not have an custom avatar.
  mô tả:Addon tự tạo avatar cho xenforo theo ký tự tên thành viên khi thành viên chưa tạo avatar
  How add-on work?
  The addon automatic create an avatar to users who did not have an custom avatar. The avatar will be use 2 letters from username. If username has space between characters. It's will get the first character of each word.
  Addon này hoạt động như thế nào?
  Addon có chức năng tự động tạo ra avatar cho những người chưa upload avatar. Avatar được tạo ra từ 2 ký tự của tên tài khoản diễn đàn. Nếu tên thành viên từ 2 cụm từ trở lên nó sẽ lấy chữ cái đầu của 2 cụm từ đó làm avatar (ví dụ thành viên nhân avatar sẽ là NH còn thành viên Hồng Quân sẽ là HQ)
  [​IMG]

  Example:
  • My name is Nobita Kun. So my avatar will be NK
  • Another people name are Shizuka. So the text will be SH
  Ví dụ
  • tên của tôi là King thì avatar của tôi sẽ là KI
  • Tên của thành viên Hồng Quân thì avatar sẽ là HQ

  How to config?
  After installed the add-on. You should change your color in the options of add-on. Currently you can customize background color and text color. It is enough for an avatar.
  Note: Whenever you change the options value. You might clean the files cache from this path:internal_data/nobita/avatar_alive/*
  Cấu hình Addon như thế nào?

  Sau khi cài đặt addon bạn nên vào thay đổi màu sắc avatar tại option. Tại đây bạn có thể thay đổi mày nền và màu chữ của avatar.
  chú ý: khi thay đổi options thì bạn nên xóa các tập tin cache tại path:internal_data/nobita/avatar_alive/*
  Third Parties Add-on was supported:

  • XenForo Resource Manager: Automatic create resource icon for each resource did not have custom icon.
  Hỗ trợ addon bên thứ 3
  • Xenforo Resource Manager: Tự động tạo resource icon cho mỗi resource chưa có icon
  • HQCoder Game Manager: tự động tạo game icon cho mỗi game chưa có icon (bạn nào chưa có game manager thì liên hệ @King)
  Pass unrar
  [lockerpro="style:flat"]
  www.congngheaz.com
  [/lockerpro]
  mrken_9x, murrtex, conkhidan and 4 others like this.

Bạn đang xem Zing.vn Mobile trên màn hình máy tính hoặc thiết bị trình chiếu mà giao diện này không hỗ trợ.

Chuyển về giao diện đầy đủ